Plan van aanpak

U kunt, als ouder/verzorger of als jongere, bij Aluna Begeleiding terecht indien u een (zorg)hulpvraag heeft. Deze hulpvragen vragen aandacht en de juiste begeleiding om het gestelde doel te behalen. Voor iedere hulpvraag wordt er daarom een begeleidingsplan op maat opgesteld. Hierin worden de doelen beschreven, waarna de juiste begeleidingsmethoden kunnen worden bepaald en toegepast. Het handelingsplan toont stap voor stap de voortgang van de begeleiding en biedt duidelijkheid aan zowel de ouders/verzorgers als de begeleiders. Daarnaast kan het handelingsplan als ondersteunend document dienen bij een aanvraag van bijvoorbeeld een (her)indicatie voor PGB.