Plan van aanpak

U kunt, als ouder/verzorger of als cliƫnt, bij Aluna Begeleiding terecht als u een (zorg)hulpvraag heeft. Deze hulpvragen vragen aandacht en de juiste begeleiding om het gestelde doel te behalen. Voor iedere hulpvraag wordt er daarom een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin worden de doelen beschreven, waarna de juiste begeleidingsmethoden kunnen worden toegepast. Het handelingsplan toont stap voor stap de voortgang van de begeleiding en biedt duidelijkheid aan de begeleiders. Daarnaast kan het handelingsplan baat hebben bij een aanvraag van bijvoorbeeld een (her)indicatie voor PGB.