Individuele begeleiding

Het soort begeleiding en ondersteuning die individueel geboden kan worden, wordt bepaald aan de hand van de wensen en behoeften van uw zoon/dochter en de directe omgeving. Deze begeleiding is bedoeld voor jongeren die extra hulp nodig hebben om bepaalde vaardigheden te leren en gestelde doelen te behalen. Doelen kunnen zijn; het bevorderen van de zelfstandigheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en het trainen van sociale vaardigheden binnen de maatschappij. Vaardigheden kunnen zijn; zelfredzaamheid binnen het verkeer, het plannen van activiteiten, het reizen met openbaar vervoer en het aanbrengen van structuur in de dag. Daarnaast kan ook individuele begeleiding ingezet worden om de druk binnen het gezin te verlichten.

Begeleiding door een student via Aluna Begeleiding

U kunt ervoor kiezen om uw zoon/dochter te laten begeleiden door een student. Dit brengt voordelen met zich mee, zoals een lager tarief. Ook staan studenten dichter bij de belevingswereld van uw zoon/dochter. Een extra bijkomend voordeel is dat de student door ons wordt begeleid. Heeft de student een begeleidingsvraag, dan kan deze altijd op ons terugvallen. Daarnaast hoeft u geen tijd te steken in het vinden van een begeleider, want dat doen wij voor u.

Wij leren de studenten professioneel te werken, door ze te betrekken bij het begeleidingsproces. Denk hierbij aan het bijhouden van een plan van aanpak met bijbehorende evaluaties. Zo doen de studenten leer- en werkervaring op.

Begeleiding door een professional

U kunt ook kiezen voor begeleiding door een professional. Dit houdt in dat uw zoon/dochter wordt begeleid door een enthousiaste begeleider met een afgeronde relevante opleiding, of een begeleider die veel begeleidingservaring heeft opgedaan.

Praktische informatie

Indien u gebruik wilt maken van individuele begeleiding, maakt Aluna Begeleiding graag een afspraak voor een gesprek over de wensen van de begeleiding. Na de kennismaking vinden wij de individuele begeleider die past bij uw wensen, bij de jongere en bij het gezin. Deze begeleider wordt begeleid vanuit Aluna Begeleiding. Daarnaast wordt er een handelingsplan opgesteld, waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan er gewerkt gaat worden. Door dit handelingsplan kan er overzichtelijk, stap voor stap, gewerkt worden aan de gestelde doelen. Na een afgesproken periode wordt het handelingsplan, samen met de ouders en de begeleider, geëvalueerd. Mogelijk wordt hierbij ook de cliënt betrokken.

Aanmelding

Aanmelden kunt u via onderstaande button.
Indien u meer informatie wilt over individuele begeleiding, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.