Aanmeldprocedure

  1. Stuur een mail naar Aluna Begeleiding: info@alunabegeleiding.nl.
  2. Wij nemen na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor de kennismaking.
  3. Wij sturen u twee formulieren per mail:
    – het algemene aanmeldformulier
    – de zorgovereenkomst
    Wij vragen u beide formulieren, voor zover mogelijk, in te vullen.

Uw zoon/dochter is aangemeld als Aluna Begeleiding een getekend exemplaar van zowel het aanmeldformulier als de zorgovereenkomst heeft ontvangen. Wij ontvangen deze daarom graag van de ouders voor aanvang van de eerste activiteit.

Indien uw zoon/dochter gaat deelnemen aan activiteiten, vragen wij u na te denken over de doelen voor uw zoon/dochter. Deze worden verwerkt in een plan van aanpak, waarmee Aluna Begeleiding werkt.

Voor meer informatie over de aanmelding kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tarieven

De kosten van de begeleiding zijn gebaseerd op de wensen van de ouders/verzorgers en de mogelijkheden van Aluna Begeleiding. De tarieven worden niet vermeld op de website. U kunt de tarieven van de aanmelding en de verschillende begeleidingsvormen van Aluna Begeleiding vrijblijvend opvragen door een mail te sturen naar info@alunabegeleiding.nl.

De tarieven kunnen worden aangepast op 1 januari en 1 juli. Te zijner tijd worden ouders/verzorgers die reeds zijn aangemeld hiervan op de hoogte gebracht.