Logeerweekenden

Wij zijn een kleinschalige logeeropvang die logeerweekenden organiseert voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking en/of gedragsproblematiek. Naast ontspanning en avontuur begeleiden wij uw zoon/dochter bij de ontwikkeling op gebieden als persoonlijke verzorging, zelfredzaamheid en het leren om (begeleid) zelfstandig te wonen. Ook het in stand houden en vergroten van sociale vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling vinden wij erg belangrijk.

Voor de directe omgeving kan logeerbegeleiding een prettige oplossing zijn als er behoefte is aan een korte pauze, en om iets meer tijd te hebben voor de rest van het gezin.

Een logeerweekend biedt een veilige omgeving met structuur en de specifieke begeleiding die voor de individuele jongere en de logeergroep nodig is. Door de geboden structuur beleven de jongeren veel plezier, wat helpt bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Omdat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau en de wensen en behoefte van uw zoon/dochter, zal per logeergroep bekeken worden hoe het weekend wordt ingevuld. Ieder logeerweekend start met het gezamenlijk maken van een dag-/weekendschema. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren hierbij nauw worden betrokken.

Praktische informatie

De groepen tijdens de logeerweekenden bestaan uit maximaal vijf of zes jongeren. Iedere groep wordt begeleid door twee begeleiders. Bij het samenstellen van een groep wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en/of de interesses van de jongere.

De logeerweekenden vinden plaats bij Boerderij Dichtbij in Wateringen, Vlugtenburg in ’s-Gravenzande, Duinrell in Wassenaar of Kijkduinpark in Den Haag. Wij proberen meerdere groepen te plaatsen in een weekend.

De jongeren worden op vrijdag rond 17.00 uur bij het logeerweekend verwacht en kunnen op zondag tussen 16.00 en 16.30 uur weer worden opgehaald. Ongeveer vijf werkdagen van tevoren wordt de praktische informatie over het weekend per mail verstuurd. De Aluna Logeerweekenden kunnen gefinancierd worden via het PGB.

Wij werken met een inschrijfsysteem. Wie zich als eerste inschrijft, wordt als eerste geplaatst. Omdat wij de groepen indelen op ontwikkelingsniveau en interesses, is het echter mogelijk dat cliënten die zich relatief later inschrijven, toch geplaatst kunnen worden. U kunt ervan uitgaan dat wij ons uiterste best doen om iedere jongere te plaatsen voor het gewenste logeerweekend.

De inschrijvingsperiode sluit ongeveer drie weken voor aanvang van het betreffende weekend. Na deze periode kunt u vrijblijvend informeren of er nog een plekje over is voor uw zoon/dochter.

Mocht een logeerweekend onverhoopt niet doorgaan omdat er te weinig aanmeldingen zijn, melden wij dit de ouders minimaal veertien dagen van tevoren. Wanneer er te veel aanmeldingen voor een logeerweekend zijn komt uw zoon/dochter op de reservelijst.

Data logeerweekenden en aanmelden

De data van de logeerweekenden kunt u opvragen via info@alunabegeleiding.nl. Vervolgens kunt u uw dochter/zoon aanmelden voor één of meerdere logeerweekenden.

Indien nog niet bent ingeschreven bij Aluna Begeleiding vragen wij u eerst de het aanmeldformulier in te vullen.

Wilt u meer informatie over de logeerweekenden van Aluna Begeleiding, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen.