Logeerweekenden

Wij zijn een kleinschalige logeeropvang die logeerweekenden organiseert voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking en/ of gedragsproblematiek. Naast ontspanning en avontuur bieden wij de cliënten ook de nodige begeleiding op verschillende ontwikkelingsgebieden. We richten ons onder andere op de begeleiding van de persoonlijke verzorging, het vergroten van de zelfredzaamheid en het leren (begeleid) zelfstandig wonen. Het in stand houden en vergroten van de sociale vaardigheden en de persoonlijke ontwikkelingen vinden daarnaast wij ook erg belangrijk. Voor de directe omgeving van de cliënt kan logeerbegeleiding een prettige oplossing zijn. Als er behoefte is aan een korte pauze en om aan zichzelf en aan de rest van het gezin te denken. Een logeerweekend biedt een veilige omgeving met structuur en speciale begeleiding die voor de individuele cliënt en de logeergroep nodig is. Door de structuur die geboden wordt, beleven de cliënten veel plezier wat baat heeft bij de ontwikkeling naar de zelfstandigheid. Omdat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau, de wensen en behoefte van de cliënten zal er per logeergroep bekeken worden hoe het weekend wordt ingevuld. Ieder logeerweekend start met het gezamelijk maken van een dag- weekend schema. Wij vinden het belangrijk dat de cliënten hierin nauw worden betrokken.

Praktische informatie

De logeerweekenden bestaan uit groepen van max. 5 cliënten. Een logeergroep is qua ontwikkelingsniveau en/ of interesse op elkaar afgestemd en wordt begeleid door twee begeleiders. De logeerweekenden vinden plaats op Kijkduinpark te Den Haag. Wij proberen om binnen een weekend meerdere logeergroepen te plaatsen. De cliënten worden op vrijdag rond 17.00 uur op Kijkduinpark verwacht en kunnen op zondag tussen 16.30 en 17.00 uur weer worden opgehaald. Ongeveer vijf werkdagen van te voren wordt er praktische informatie over het betreffende weekend per mail verstuurd. De Aluna Logeerweekenden kunnen gefinancierd worden via het PGB.

Wij werken met een inschrijvingssysteem. Dit houdt in dat wie als eerst inschrijft voor een specifiek weekend, zij ook als eerst een plek gegarandeerd hebben. Wij onderscheiden meerdere groepen ingedeeld op ontwikkelingsniveau en interesses, waardoor het soms mogelijk is dat sommige cliënten later inschrijven maar wel geplaatst kunnen worden. U kunt er vanuit gaan dat wij ons uiterste best doen om iedere inschrijving te plaatsen binnen een gewenst logeerweekend.

We laten de inschrijvingen tot ongeveer drie weken van te voren open staan. Na deze periode kunt u vrijblijvend informeren of er mogelijk nog een plekje over is voor uw zoon/dochter. Dit doen wij om ouders minimaal 14 dagen van te voren eventueel te kunnen melden dat een logeerweekend helaas niet door kan gaan door te weinig aanmeldingen. Dit willen wij uiteraard het liefst voorkomen.

Data logeerweekenden

Voor de data van de logeerweekenden verwijzen wij u door naar de agenda van deze website.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor één of meerdere logeerweekenden kunt u een mail sturen naar info@alunabegeleiding.nl. Na ontvangst van de mail zullen wij zo snel mogelijk persoonlijk contact met u opnemen voor verdere informatie over de aanmelding.

Indien u al eerder bent aangemeld bij Aluna Begeleiding kunt u uw zoon/dochter aanmelden door een mail te sturen met de gewenste data naar info@alunabegeleiding.nl.

Indien u meer informatie wilt over Aluna Logeerbegeleiding, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.