Individuele Begeleiding

De begeleiding en ondersteuning die individueel geboden kan worden kan verschillen en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de cliënt en zijn directe omgeving. Deze begeleiding is voor cliënten die zich in bepaalde omstandigheden verkeren en extra hulp nodig hebben om bepaalde vaardigheden aan te leren of bepaalde doelen te behalen. Voorbeelden van doelen zijn het bevorderen van de zelfstandigheid, het vergroten van het zelfvertrouwen of het trainen van bepaalde sociale vaardigheden binnen de maatschappij. Specifieke vaardigheden kunnen zijn: zich zelfstandig kunnen redden binnen het verkeer, het plannen van activiteiten, het reizen met openbaar vervoer of bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in de dag. Daarnaast kan ook individuele begeleiding ingezet worden de druk binnen het gezin te verlichten.

Begeleiding door een student via Aluna Begeleiding

U kunt ervoor kiezen om u zoon/dochter te laten begeleiden door een student. Dit brengt voordelen met zich mee zoals een lager tarief en zij staan dichter bij de belevingswereld van uw zoon/dochter. Een extra bijkomend voordeel om de begeleiding door een student via Aluna Begeleiding te laten lopen, is dat de student door ons wordt begeleidt. Heeft de student een probleem of een begeleidingsvraag, dan kunnen ze altijd op ons terugvallen. Daarnaast hoeft u geen tijd te steken in het vinden van een student, want dat doen wij voor u. Wij leren de studenten professioneel te werken door ze te betrekken bij het begeleidingsproces zoals het bijhouden van een plan van aanpak met bijbehorende evaluaties. Zo doen de studenten leer- en werkervaring op.

Begeleiding door een professional

U kunt ook kiezen voor begeleiding door een professional. Dit houdt in dat uw zoon/dochter wordt begeleidt door een enthousiaste begeleider, afgestudeerd aan een relevante opleiding of veel begeleidingservaring bezit.

Praktische informatie

Indien u gebruik wilt maken van individuele begeleiding maakt Aluna Begeleiding een afspraak met de cliënt en zijn ouders/verzorgers voor een gesprek over de wensen van de begeleiding. We hebben dan kennis gemaakt en gaan op zoek naar een individuele begeleider die past de wensen, bij de cliënt en bij het gezin. De gevonden begeleider, wat vaak een student is, wordt begeleid vanuit Aluna Begeleiding. Daarnaast wordt er een handelingsplan opgesteld, waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan er gewerkt gaat worden. Door dit handelingsplan kan er overzichtelijk, stap voor stap gewerkt worden aan de opgestelde doelen. Dit handelingsplan wordt na een afgesproken periode geëvalueerd samen met de ouders en de begeleider. Mogelijk wordt hierin de cliënt ook betrokken.

Aanmelding

Voor aanmelding kunt u het aanmeldformulier opvragen via info@alunabegeleiding.nl. Indien u meer informatie wilt over individuele begeleiding, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.