Plan van aanpak

U kunt bij Aluna Begeleiding als ouder/verzorger of als cliënt terecht als u een (zorg) hulpvraag heeft. Deze hulpvragen vragen aandacht en de juiste begeleiding om een doel te behalen. Wij vinden het belangrijk dat iedere hulpvraag serieus genomen wordt. Alle hulpvragen worden daarom verwerkt in een individueel handelingsplan waarin doelen worden beschreven en de juiste begeleidingsmethoden kunnen worden toegepast. Handelingsplannen tonen aan dat er gewerkt wordt aan een bepaald doel en er gezocht wordt naar de juiste begeleidingsmethoden. Deze handelingsplannen kunnen duidelijkheid bieden naar verschillende begeleiders toe. Daarnaast kan een handelingsplan baat hebben bij een aanvraag van bijvoorbeeld een (her) indicatie voor PGB.